Røykventilator

Bruk ikonene til høyre for å veksle mellom kategorioversikt og filtrert visning.

Lodderøyk må alltid suges bort

Effektiv filtrering forebygger helseskader

En vanlig loddetråd for elektronikk inneholder, tinn, kobber, sølv og 2–4 vektprosent med flussmiddel. Uten flussmiddel ville det være umulig å lodde manuelt med loddebolt eller varmeluftapparat. Under lodding frigjøres en del av flussmiddelet i form av lodderøyk. Dette gjelder spesielt for blyfri lodding, som gjøres med høyere temperatur, og dermed også har mer utpreget røykdannelse. Flussmiddelet består av ulike typer harpiks, syre og aktivator. Ved lav temperatur dannes det en rand av harpiks rundt loddestedet. Ved høy temperatur løses flussmiddelet opp i form av vanndamp og fint støv av ulike stoffer.

Ventilasjon er påkrevd

Fabrikatene av loddetråd som selges av Elfa Distrelec, utgjør ikke farlig gods etter de gjeldende forskriftene. Evaluering av farer ved manuell lodding gjøres etter de såkalte grenseverdiene for arbeidsplassen. En undersøkelse har vist at belastning med finstøv som kan pustes inn ved loddespisstemperatur på 350 °C og 3,5 % flussmiddelandel UTEN avsuging, ligger på en faktor på 1,1 til 17 over grenseverdien for arbeidsplass. Bruk av en avtrekksenhet gir et ganske annet resultat. Belastningene reduseres nemlig da til et minimum. Derfor anbefaler alle produsenter av loddetråd og eksperter innen arbeidsvern å ta i bruk avtrekk så snart røykutvikling kan fastslås. I lodderøyken finnes nemlig finstøv som kan trenge inn i lungene og over tid gi helseskader. Man må derfor unngå å puste inn lodderøyk regelmessig.

90 minutters lodding med blyfri loddetråd –
vil du ha restene i lungene dine?

Se video: «Hvorfor avtrekk av lodderøyk?»

 
  Illustrasjonen viser sammenhengen mellom partikkelstørrelse (venstre) og inntregningsdybden i lungen (midten). På høyre side vises virkemåten til et tretrinns lodderøykfilter. Her kan man tydelig se hvilken partikkelstørrelse de respektive filtertrinnene er beregnet på. Se nedenfor for filteroppbygningen.

Utvalgskriterier for avtrekk av lodderøyk

Punktavtrekk sammenlignet med flateavtrekk

Punktavsug [1] skjer direkte ved loddebolten. Ulempe: Loddeverktøyet blir vanskeligere å håndtere. Fordel: Det kreves mindre luft.
Flateavsug [2] utføres med et sugerør plassert ovenfor røykkilden.

 

Rengjøringskriterium

Moderne og svært effektive sugeenheter benytter et tretrinns filtersystem. Det består av:

  • Grovfilter, klasse F7/F8
  • HEPA-filter, klasse F13. Oppnåelig utskillingsgrad > 99,995 %
  • Gassfilter, med kaliumpermanganat som oksideringsmiddel og aktivt kull for oppfanging av rester

Luftmengde/strøm

En avtrekksenhet må på den ene siden være kraftig nok, men på den andre siden ikke "presse" luften gjennom filteret

  • Volumstrømmen og strømhastigheten på loddestedet må være stor nok til å kunne stole på at røykpartiklene blir dratt med. Det kreves minst 0.5 m/s ved loddespissen
  • I selve filterapparatet må strømhastigheten på den annen side være lav nok til at partiklene forblir i filteret. I tillegg må filteret ha et stort volum
  •  
  •  

Enkel installasjon

Installering av en moderne sugeenhet for lodderøyk krever en strømtilførsel på 230 volt, siden apparatene settes i drift med sirkulerende luft. Dette er mulig fordi den filtrerte luften har en svært stor grad av renhet og derfor kan tilbakeføres til luften i rommet. Avtrekksenheten kan også tilpasses individuelle arbeidsplasser for lodding med justerbare rør og avtrekksdyser. Det er viktig å kunne variere og tilpasse avtrekksdysene, slik at de samsvarer best mulig med arbeidsergonomien.

Anbefalinger

Flateavtrekk Punktavtrekk Tilbehør


Filtersystem MG140, todelt sett

Driftsklare, frittstående enheter for to arbeidsplasser. Tretrinns filter.


Zero Smog 4V

For komplett integrering i Weller WX-serien.
For opptil fire arbeidsplasser.


Filtersystem MG100, todelt sett

Kompakt, frittstående enhet
for to arbeidsplasser.


KAMPANJE: BVX-201- KIT1

Attraktivt sett som består av: Sugeenhet for to arbeidsplasser
pluss GRATIS loddestasjon.


Zero Smog 2 Kit 1

Sett for to arbeidsplasser. Enkel installasjon og betjening, kompakte dimensjoner.


HV-2 Set

Rimelig absorberingsystem for
lodderøyk til to arbeidsplasser.
Tilkoblingsklar med slanger og filtre.


TC Kristall 400

Loddetråd med lavt flussmiddelinnhold.


Lödstation WT 1013 sats

Kompakt 95 W loddestasjon som kan stables.


Tippy Aktivator

Forbedrer oppfangingen av loddetinn på loddespissen.