Loddestasjoner og tilbehør

Bruk ikonene til høyre for å veksle mellom kategorioversikt og filtrert visning.

Slik lykkes du med lodding!

Noen praktiske tips

Grunnteknikk

Varm opp begge flatene som skal loddes, samt loddespissen før tinnet påføres. Dette hindrer kalde loddeforbindelser, noe som betyr at tinnet bare fester seg til én overflate. Smelt litt tinn på loddespissen på forhånd (fortinning) for å få fart på oppvarmingsprosessen. I enkelte tilfeller vil det også gjøre ting enklere å fortinne overflatene som skal loddes.

Finn den rette balansen

Ikke varm lenger enn nødvendig. Dette øker risikoen for å ødelegge både komponenter og ledende baner og risikoen for å produsere en dårlig og tørr lodding. En dårlig lodding kan gjenkjennes på krympet eller deformert tinn med en matt finish. En god lodding har en jevn og glanset pyramideform. Trikset er å finne riktig temperatur så raskt som mulig for å få til en perfekt lodding, uten risiko for å skade komponenter.

Bruk loddespisser i riktig størrelse

Spissen skal være så nær som mulig i størrelse til forbindelsen som loddes, for å oppnå best mulig energioverføring og lang levetid.

Velg riktig temperatur

Riktig temperatur betyr at den er så lav som mulig. Hvis du bruker blyfritt loddetinn, bør ikke temperaturen overskride 385 °C. For høye temperaturer går ut over kvaliteten på de loddede forbindelsene og fører til at loddespissene oksiderer for raskt. En loddestasjon med set-back-funksjon er et godt valg. Set-back reduserer temperaturen automatisk når verktøyet ikke er i bruk, og forlenger levetiden til spissene.

Rengjør spissen riktig

Spissen skal alltid rengjøres før lodding, ikke etter. Bruk stålull eller svamp. Svampen skal være fuktig, men ikke våt.

Fortinn spissen etter rengjøring

For å unngå oksidering skal spissen alltid fortinnes umiddelbart etter rengjøring. Oksid på spissen reduserer energioverføringen betydelig.

Flussmateriale

Flussens viktigste funksjon er å motvirke oksidering og å gjøre tinnet mer flytende, slik at det flyter riktig på loddeoverflaten. Dette kalles fukting. For lite fluss resulterer i dårlig og upålitelig lodding. Noen ganger forårsaker dette problemer umiddelbart, eller problemer kan oppstå på et senere tidspunkt fordi utilstrekkelig fukting forkorter levetiden til loddeforbindelsene. Flussrester kan imidlertid lett føre til korrosjon og må fjernes etter lodding.

Blyfri lodding

På mange måter er det ingen reell forskjell mellom blyfri lodding og konvensjonell lodding. Men på noen områder medfører blyfri lodding betydelige utfordringer. Når man utfører service og vedlikehold ved hjelp av håndverktøy, er loddeteknikkene stort sett de samme. Ved storskalaproduksjon med mindre komponenter og tynnere kretskort og ledende baner er problemene desto større. Det største problemet er den høyere smeltetemperaturen til blyfritt loddetinn – ikke minst når man arbeider med små komponenter der det kan være spesielt utfordrende å finne en balanse mellom loddetinnets smeltetemperatur og temperaturen som komponentene tåler. Loddetinnets flyteevne, eller dets fuktingsevne, er også dårligere i blyfritt loddetinn. Et blyholdig loddetinn har en smeltetemperatur på ca. 183 °C, mens blyfritt først smelter ved ca. 217 °C.

SMD – overflatemontering

Lodding av små overflatemonterte komponenter for hånd er litt mer komplisert, men fullt mulig. For det første trenger man én hånd for å holde komponenten på plass. Derfor kan konvensjonell lodding med loddebolt mens man holder en loddetråd mot forbindelsen som loddes, være vanskelig å utføre. Det er enklere å smelte nok loddetinn på forhånd på loddespissen. Det som skjer da, er at all flussen i loddetinnet fordamper. Derfor må man også tilsette fluss i loddepunktene på forhånd. I mange tilfeller er loddepinsetter utmerket å bruke.

En alternativ metode er å bruke varmluft. Når man lodder med varmluft, brukes loddetinn i form av pasta, som plasseres på forhånd på loddepunktene. Til en viss grad bidrar pastaen også til å holde komponentene på plass. Vanskelighetene med varmluft er at komponentene lett blåser bort hvis luftstrømmen er for sterk, og det er en risiko for at andre komponenter kan bli brent og ødelagt, i for eksempel tettpakkede kretskort. I slike tilfeller kan det være nødvendig å bruke svært nøyaktig utstyr med en lav luftstrøm og små dyser. Problemet her kan være å oppnå riktig loddetemperatur raskt nok til å være effektiv før komponenten som loddes, skades av varmen. I slike tilfeller kan en forvarmer brukes – i all hovedsak en varmeplate som varmer opp hele kretskort til en høyere starttemperatur.

Mange faktorer vil avgjøre hvilken metode som er mest egnet under de gitte omstendighetene, men du må ofte ha tilgang til og mestre begge metodene.

Svært små komponenter

Når vi ser på de minste størrelsene for overflatemonterte komponenter, for eksempel 0201 og 01005, kommer andre faktorer inn i bildet. Spesielt kondensatorer i denne størrelsen er svært følsomme for varmesjokk. Det er ikke bare høye temperaturer som er avgjørende; hastighet som temperaturen økes med, er også viktig. Enkelt sagt risikerer kondensatoren å sprekke hvis temperaturen endres for raskt. En normal spesifikasjon for en kondensator er maksimalt 265 °C med en maksimal temperaturstigning på 6 °C per sekund. Til sammenligning er temperaturøkningen der en loddebolt brukes direkte på kondensatoren, på ca. 125 °C per sekund. Det eneste alternativet her er varmluft kombinert med en forvarmer.