Avlodding

Bruk ikonene til høyre for å veksle mellom kategorioversikt og filtrert visning.

Rework-lodding av elektronikk

Integrert tinnsuger sparer plass på bordet

Utlodding av en defekt komponent med påfølgende gjeninnlodding av en ny komponent på samme sted på kretskortet kalles vanligvis "rework". Prosessene og metodene for rework er forskjellige alt etter komponentstørrelse og -type. For hullmonterte komponenter er det snakk om andre metoder enn for SMD-komponenter eller BGA-er. Sikre, reproduserbare resultater oppnås når de angitte normene (JEDEC/IPC) blir overholdt.

Prosesstrinn for reparasjonslodding

I det store og det hele kan rework-lodding inndeles i følgende prosesstrinn.

1. Utlodding:
Den defekte komponenten loddes ut, uten at nærliggende komponenter blir skadet. Vær oppmerksom på: Verktøyutforming, varmetilførsel.

2. Fjerning av lodderester:
Fjerning av lodderester: Lodderester som blir igjen på kretskortet må fjernes helt. Til dette er avloddingsflette eller en avloddingsdyse med kontinuerlig vakuum egnet. De nærliggende komponentene må ikke utsettes for risiko, noe som krever håndlag med tett bestykkede kretskort.

3. Dispensering:
Klargjør kontaktpunktene ved å legge på loddetinn. Loddepasta er å foretrekke, ettersom dette kan doseres mer nøyaktig.

4. Plassering:
Den nye komponenten plasseres på kretskortet med et egnet verktøy. ESD-sikre pinsetter er spesielt godt egnet.

5. Reflow:
De nye komponentene loddes inn med nøye tilpasset varme. Her er det nødvendig å holde fast komponenten med pinsett.

Rework-stasjon Weller WXD 2

Tokanalers lodde- og avloddingsstasjon med avloddingsbolt WXDP 120 og loddebolt WXP 120. Kompatibel med det intelligente WX-systemet. Effekt: 2 x 120 W. Utsugingssystemet trenger trykkluft.

Infrarød SMD rework-stasjon

Stasjonen består av en 650 watts varmeplate til forvarming og en ekstra 150 watts infrarød oppvarmingsenhet. Med dette anlegget kan en- og tosidige kretskort loddes. Systemet egner seg fremfor alt til SMD og BGA.

Rework-stasjon Weller WXR 3030 Set

420 W alt-i-ett-stasjon med tre kanaler: WXHAP 200 loddestasjon med varmluft pluss WXDP 120 avloddingsbolt pluss WXP 65 loddebolt. Hovedenheten inneholder en kompressor for generering av trykkluft og vakuum. Automatisk verktøygjenkjenning og strømstyring iht. WX-standarden.

Rework-stasjon Metcal MFR-1351

Metcal loddestasjoner har en enestående, vedlikeholdsfri temperaturstabilitet. MFR-1351-settet består av den svært presise loddebolten MFR-H1-SC og en avloddingsbolt. Vakuumpumpen er integrert i hovedenheten.

Varmluft, loddebolter, infrarød – hva er den beste metoden?

Hver metode har sine fordeler og ulemper. For SMD-kretskort er varmluftlodding absolutt å anbefale. For hullmonterte komponenter er som regel en loddebolt bedre, ettersom den kan levere mer varme på et gitt punkt mer presist. Infrarød reflow-lodding er velprøvd i serieproduksjon, men derimot ennå ikke fått fotfeste innen rework.


Tilbehør