Oscilloskoper og logikkanalysatorer

Bruk ikonene til høyre for å veksle mellom kategorioversikt og filtrert visning.

Den elektroniske arbeidsplassens fire musketerer

De viktigste måleapparatene for arbeidsbenken: Avhengig av hva du arbeider med er kravene til måleteknikk på arbeidsplassen ulike. Er fokuset størst på analog- eller digitalteknikk? Jobber du med produktutvikling eller vedlikehold? Nedenfor vil vi oppgi de grunnleggende instrumentene som vi mener ingen elektronisk arbeidsplass bør være foruten.

Oscilloskop, bordmultimeter, signalgenerator og sourcemeter

Et godt multimeter og et oscilloskop er utvilsomt to av de grunnleggende instrumentene man har behov for på en stasjonær testbenk. Førstnevnte bør aller helst være et bordmultimeter, siden det gir høyere presisjon og programmerbarhet. En signal-/funksjonsgenerator er uunnværlig for debugging samt for sammenstilling. Et sourcemeter bidrar til karakteriseringen av komponenter og sammenstilling med svært høy presisjon.

Oscilloskoper

Bordmultimetere

Signalgeneratorer

Sourcemetere


Oscilloskop

Oscilloskopet er kanskje det viktigste måleinstrumentet i en elektronisk lab. Visualisering av strøm, spenning og digitale signaler er helt nødvendig for en vellykket utvikling av kretser og for debugging. Det finnes imidlertid et stort utvalg av instrumenter og teknologi. Moderne oscilloskoper med digital lagring trenger ikke være dyre og kan trygt anbefales til grunnleggende bruk. For personer som har større behov for maksimal båndbredde enn stor lagringsplass, vil TBS2000 fra Tektronix være et godt valg. Hver kanal har 20 MPts opptakslengde. Jo større opptakslengden er, jo lettere er det å undersøke signalet og dermed enklere å oppdage feil.

På andre enden av skalaen finnes de komplekse Mixed-Signal-oscilloskopene (MSO). MSO brukes først og fremst når både analoge og digitale signaler må undersøkes synkront. I denne klassen er Keysight InfiniiVision MSOX 3024-T et interessant valg. Den har 20 kanaler, hvorav 16 er digitale og 4 er analoge. Dette gir deg alle analysemuligheter. Alle triggere kan nemlig brukes på både analoge og digitale kanaler.

Ofte kreves finspenningsdetaljer i oscilloskop for å gi større klarhet i signalintegritet og andre vågformsproblem som enkelt kan oversees eller gåes glipp av. 12-bit A / D-omformerene til Teledyne LeCroy HDO4000-serien med oscilloskop gir en tydelighet som brukere forventer av et moderne oscilloskop, og det kan virkelig utgjøre en forskjell i krevende målesituasjoner der tydelighet og nøyaktighet er viktig.
Teledyne LeCroy HDO4024A

Art.nr. 300-87-788

HDO4000A med HD4096-teknikken gir enastående signalfidelitet med 12-bits oppløsning og en overlegen verktøykasse med serieavkodingsalternativ som raskt kommer til å fange opp og isolere signalavvikelser.


Keysight MSOX 3024-T

Art.nr. 300-10-022

Raskt, 20-kanals oscilloskop med en intuitiv berøringsskjerm. Berøringsskjermen gjør det langt raskere å gå gjennom aktuelle trinn i menyene. 4 x 200 MHz, 5 GS/s.


Tektronix TBS2102

Art.nr. 300-68-203

Utformet for å gjøre arbeidet enklere og for å levere fremragende kurvevisualisering og analyse. TB2000-serien oscilloskoper med digital lagring fanger opp og viser betydelig flere signaler for å hjelpe deg med å evaluere design raskere.


Bordmultimeter

Et moderne labmultimeter er det nest viktigste måleverktøyet for elektronisk utvikling etter oscilloskopet. Sammenlignet med et håndholdt instrument gir et bordmultimeter svært nøyaktige måleresultat og langtidsstabilitet. I tillegg er det nødvendig å redusere temperaturpåvirkning til et så lavt nivå som mulig. Apparater i toppklassen har innebygd autokalibrering for å oppnå dette. Dette sørger for at innvirkning utenfra (f.eks. temperatur eller luftfuktighet) ikke påvirker det elektriske måleresultatet. Vanlige bordmultimetere har ofte en oppløsning på mikroampèrenivå. Loggfunksjonen gir flere analysemuligheter, og data kan evalueres på en PC.Keysight 34465A

Art.nr. 300-11-644

TrueVolt-digitalmultimeter med grafisk grensesnitt. Oppsiktsvekkende høy TRMS-presisjon (TrueVolt). AC-måleområde på 100 uA til 10 A. Spenning på 100 mV til 1000 V.


R&S HMC8012

Art.nr. 110-84-988

Labmultimetre og dataloggere med høy presisjon og serielt Ethernet-grensesnitt. Oppløsning 1 µV, 100 nA, 1 mΩ, 1 pF, 1 Hz, 0,1 °C


Signalgeneratorer

Innen analog, digital og høyfrekvent teknikk spiller signalgeneratoren en sentral rolle. Signalgeneratorer kan grovt sett deles inn i følgende grupper: "Klassiske funksjonsgeneratorer" kan produsere enkle signaler, f.eks. sinusformet, rektangulært eller sagtannet. "Vilkårlige funksjonsgeneratorer" gir mulighet til å generere brukerdefinerte kurver. Disse forløpene blir angitt av brukeren med ulike antall punkter, som generatoren da interpolerer til en lukket bølgeform.

Slike brukerdefinerte bølgeformer kan lagres og brukes på nytt som referanse. Til sist har vi gruppen "HF-signalgeneratorer". For Wi-Fi, radioteknikk, USB og annen teknologi er det aktuelt med frekvenser i megahertzområdet og helt opp til 100 GHz.

Innen industrien er det vanlig å først registrere signaler med et oscilloskop med lagringsfunksjon, for så å overføre sekvensene til signalgeneratoren. Signalgeneratoren mater så signalene inn i f.eks. en testkrets for inspeksjon. Dette forløpet er formålstjenlig ved feilsøking under kretsdesign eller vedlikehold, siden det reproduserer "ekte" signaler. Videoen "How to reproduce an oscilloscope measured signal on an arbitrary waveform generator using BenchVue" viser hvor enkelt det er å overføre bølgeformer.Keysight 33622A

Art.nr. 110-81-017

2 x 120 MHz ARB-funksjonsgenerator med Trueform-teknologi for svært høye krav. Høy oppløsning, lav jitter. LAN, IEEE488, USB.


Tektronix AFG2021

Art.nr. 300-18-271

Det innovative brukergrensesnittet gjør at du bruker mindre tid på å opprette og evaluere signaler. 1 kanal, 20 MHz, ARB-funksjon.


Sourcemeter

Et multifunksjonsmåleapparat som har både en nøyaktig spennings- og strømkilde og kapasitet til spennings- og strømmåling, kalles "Source Meter Unit" (SMU). Et slikt apparat forener funksjonene til en labstrømforsyning, et digitalmultimeter, en strømkilde og en elektronisk belastning til et måleapparat med en tett synkronisering av enkeltfunksjonene. En SMU er programmerbar, og den tilbyr høy presisjon og oppløsning samt stor fleksibilitet. Dette gjør den ideell for bruk til materialforskning, halvlederkomponenter (transistorer, bipolare transistorer, dioder, MOSFET-er, effekthalvledere, LED-er m.m.), elektroniske kretser og mye mer. Eksempler på bruk:


Strøm-spenning-karakterisering av topolede komponenter Strøm-spenning-karakterisering og karakteristikk for trepolede komponenter Måling av spesifikk motstand Energieffektivitet
  • gjennomløp av kildespenning og strømmåling på et stort område over flere dekader (10–11 A til 1 A)

  • oppretting av flere strøm-spenning-bølgeformer med en MOSFET
  • generering/mating av høy strøm og måling av spenning og strøm ved bruk av komponenter med lav motstand
  • enkel undersøking av inngangs- og utgangseffekt på testkretsen

Sourcemeter™ Keithley 2450

Art.nr. 110-48-971

Source Meter Unit (SMU) med intuitiv, brukervennlig berøringsskjerm. Oppløsning 0.5 µV / 0.5 pA, grunnleggende nøyaktighet 0.012 %.