Returer og krav

Reklamasjon

Er varen skadet ved ankomst skal mottakeren omgående melde dette til transportøren. Er varen forsikret skal melding skje til mottakerens forsikringsselskap. Øvrige reklamasjoner skal meldes omgående og senest innen 14 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget, til vår reklamasjonsavdeling. Reklamasjon må under enhver omstendighet foretas innen 12 måneder etter faktureringsdato. Det er kjøperens ansvar å kontrollere varen ved ankomst med hensyn til feil og mangler eller feil i henhold til bestilling.

All reklamasjon skal ha et returnummer (RMA) og avtales på mail til retur.no@elfadistrelec.comeller telefon 23 12 49 00.

Elfa Distrelec AS besørger opphenting av retur med egen speditør.

Returer/Avbestillinger

Elfa Distrelec AS opererer med 30 dagers retur, men all retur skal godkjennes av Elfa Distrelec AS. 

All retur skal ha et returnummer (RMA) og avtales på mail til retur.no@elfadistrelec.com eller telefon 23 12 49 00. Ikke avtalt retur vil bli avvist.

Retur godtas kun når varen er uåpnet og i original forpakning.

Ikke lagerførte artikler kan ikke returneres.

Sensitive artikler som er pakket i skjermet emballasje kan kun returneres ubrutt. 

Kreditering skjer etter et fradrag på 20% av fakturert beløp eller minimum kr. 100.-. 

Kunde belastes med returfrakt.

Retur skjer for kjøpers regning og risiko. 

Elfa Distrelec AS besørger opphenting av retur med egen speditør.

Service- og reparasjonssaker

Ved behov for service eller reparasjon av vare innkjøpt hos Elfa Distrelec, skal det alltid tas kontakt med Elfas kundeservice før varen returneres. Ved garantikrav skal alltid faktura/kvittering legges fram.

Avvik fra tekniske data

Vi tar forbehold for avvik i mål eller utseende fra Elfa-katalogens spesifikasjoner. Avvikene er som regel ubetydelige og forårsakes av de raske tekniske fremskrittene i bransjen. 

Betingelser private

For private gjelder forbrukerkjøpsloven

Les nøye igjennom informasjon om angrerett.

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Iht. angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Disse finner du i avsnittene nedenfor. Vi ønsker at transaksjonene rundt dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser. Det blir derfor sendt ut informasjon om angrerettloven via e-post ved hvert kjøp som foretas hos oss.
Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende. Vi anbefaler å vise god omsorg for originalemballasjen / salgsforpakning hvis man ønsker å returnere varen trygt og sikkert tilbake.
Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

 • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jfr Angrerettloven § 6, punkt e)
 • Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt A)
 • Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen.(jf. Angrerettloven § 12 siste ledd)
 • Returkostnadene bæres av forbrukeren (jfr. Angrerettloven § 15 første ledd).

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med fraktkostnader tur retur og et gebyr pålydende kr 200,- til Elfa Distrelec AS for behandling av saken.

Før ordren er pakket/sendt

Slett ordren selv fra ordrestatus på "Min side", eller kontakt vår salgsavdeling på telefon 23 12 49 00 eller mail: norge@elfa.se og be om at hele ordren eller deler av den slettes. Dersom en av disse instanser bekrefter at ordren er slettet, da har du angret. For din egen del kan det være lurt å beholde kopi av e-post og informasjon om hvem du har pratet med i forbindelse med at du angret i minst 14 dager.
Etter at pakken er sendt eller hentet:

 • Under er det noen eksempler på fremgangsmåter du kan benytte.
 • Hent pakken snarest mulig. Fyll ut angrefristskjema og send oss på mail til retur.no@elfadistrelec.com Du vil motta en mail som bekrefter at kjøpet / varen er innenfor kriteriene for angrerett. Du vil få tilsendt et returnummerskriv og denne bekreftelsen legges i pakken som skal returneres. Ditt tilgodehavende minus frakt kr.90.-, + ( mva ) vil bli oversendt din konto etter at vi har mottatt og behandlet "angrepakken".
 • Disse punktene krever en aktiv handling fra deg (husk 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven §11), på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med andre ord slik at vi kan behandle saken på en rask og smertefri måte for alle parter iht. angrerettloven. Angrefristskjema fylles ut og sendes retur.no@elfadistrelec.comfor godkjenning og returnummer. Vi sender deg en returetikett som du setter på returpakken. Pakken leverer du på det utleveringsstedet hvor du hentet pakken. Når returen er sjekket og kontrollert av oss vil beløp minus frakt bli refundert din konto.

Reklamasjon

Retur

 • Elfa Distrelec AS kan i visse tilfeller akseptere 30 dagers retur, men all retur skal godkjennes av Elfa Distrelec AS.
 • All retur skal ha et returnummer (RMA) og avtales på mail til retur.no@elfadistrelec.com eller telefon 23 12 49 00 Ikke avtalt retur vil bli avvist.
 • Du vil få tilsendt en returetikett som settes på pakke og leveres nærmeste MyPack utleveringssted.
 • Retur godtas kun når varen er uåpnet og i original forpakning.
 • Ikke lagerførte artikler kan ikke returneres.
 • Sensitive artikler som er pakket i skjermet emballasje kan kun returneres ubrutt.
 • Kreditering skjer etter et fradrag på 20% av fakturert beløp eller minimum kr. 100.-
 • Kunde belastes med returfrakt
 • Retur skjer for kjøpers regning og risiko.
 • Når returen er sjekket og kontrollert av oss vil tilgodehavende bli refundert din konto.

All retur og reklamasjon uten RMA nummer vil ikke bli akseptert av Elfa Distrelec. Ei heller annen transportør.

Pålitelig og raskt

Hvis du plasserte ordren i vår nettbutikk, kan du bruke den enkle online-prosessen.

Prosedyre for elektronisk behandling

 1. Logg på din kundekonto, og klikk på 'ordrehistorikk'.
 2. Alle bestillinger er oppført her. Du kan returnere alle leverte varer. Alle ferdige ordrer som allerede er levert, har status 'sendt'.
 3. De bestilte varene inkludert antall er registrert i feltet 'ordreopplysninger'. Velg den aktuelle posten, og klikk på 'retur'. Merk: Hvis returen består av flere varer, må du utføre denne prosessen flere ganger.
 4. Vennligst gi oss beskjed om antall og årsaken til returneringen i den siste delen. Du vil deretter bli spurt om emballasjen fortsatt er intakt, og om du trenger en erstatning for de(n) aktuelle artikkelen (artiklene). En serviceansatt vil kontakte deg umiddelbart når Elfa Distrelec mottar online-skjemaet.

Returnere en artikkel

Hvis du har en gjestekonto eller er fra utenfor EU og ønsker å returnere artikler, fyller du ut skjemaet nedenfor. Du kan administrere returene dine bedre ved å opprette en konto.