Kvalitet & miljø

Ansvarlig behandling av ressurser

Distrelec-gruppen følger konsekvent lovfestede og normative retningslinjer. Vi anser oss også som en pioner og implementerer banebrytende kunnskap direkte: Vi har ofte integrert innholdet i en rekke regler og forskrifter i våre forretningsprosedyrer i god tid i forveien. Vi er klar over at vårt ytre miljø må beskyttes på en bærekraftig måte og deltar i en rekke miljøprosjekter i tråd med denne filosofien.

Beskytte miljøet – mens vi betjener våre kunder

En rekke miljøstyringstiltak som er fastsatt av Distrelec-gruppen gjør prosessene i våre kunders daglige virksomhet mye enklere: Vi sørger for at stoffer i varer eller emballasje som potensielt kan skade miljøet eller helsen ikke blir brukt i det hele tatt eller forblir godt under lovens maksimumsgrenser. Vi overholder forskrifter for emballasje og returer, og mye mer. For deg som kunde betyr dette at du ikke trenger å utføre tidkrevende og kostnadskrevende godkjenningsprosedyrer.

Kontinuerlig tilgang til aktuell informasjon om emnet miljøledelse

Ved spørsmål om stoffene som brukes – enten til preservering, under forsendelse eller bygging av selve apparatene – har du flere forskjellige muligheter tilgjengelig: Den elektroniske katalogen inneholder fargekodede symboler som indikerer bruk (eller ikke bruk) av skadelige stoffer. Det elektroniske infosenteret har aktuell informasjon for enkel nedlasting når som helst. Som personlige kontaktpartnere vil våre medarbeidere med glede gi deg informasjon direkte og via telefon. Journalister kan også finne ut om alt av interesse fra vårt pressekontor.

ISO Sertifikater: Rett og slett høyere kvalitet

Elfa Distrelecs virksomhet er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015. Ettersom vi selv er sertifisert, bestreber vi oss selvsagt også på å samarbeide med leverandører som selv oppfyller disse kravene. Vi stiller dessuten kvalitets- og miljøkrav til våre leverandører.

Kvalitetssertifikat som PDF (SS-EN ISO 9001:2015)

Konfliktmineraler i leveringskjeden

Vi støtter Dodd-Frank-loven om begrensning av den illegale utvinningen av ressurser i kriseområder. Leverandørene våre er forpliktet til å sørge for at råstoffene kommer fra legale kilder.

Forpliktelseserklæring for nedlasting (foreligger kun på engelsk)