Bestillingshåndtering

Vårt nye verktøy Bestillingshåndtering vil hjelpe deg med å øke effektiviteten ved å administrere bestillingene for hele avdelingen og teamet ditt online. Du, som godkjenner, kan legge til brukere til kontoen din og definere budsjettgrenser per bestilling og år.

Administrer avdelingen eller teamet ditt online

Ved å registrere deg som bruker kan du administrere avdelingen din eller teamet ditt online. Det gjør at du får bedre oversikt over utgifter og varer som er kjøpt.

Legg underbrukere til kontoen din

Du kan registrere nye ansatte (brukere) ved å gå til Ordrehåndtering og velge "Brukeradministrasjon". Mens brukeren blir opprettet kan budsjettgrensen også knyttes til den bestemte underbrukeren hvis ønskelig.
Hvis brukeren allerede finnes og må oppføres som underbruker, tar du kontakt med kundeservice. Ellers kommer underbruker nå til å vises som "Avventer brukerbekreftelse" i området "Brukeradministrasjon". Den ansatte vil motta en e-post om å aktivere profilen.

Definer budsjettgrenser per bestilling og år

For å ha kontroll over utgiftene, kan du tilordne en budsjettgrense til en bestemt ansatt. Grense per bestilling og år. Når en bestilling fører til at budsjettet overskrides, blir den sendt til godkjenning elektronisk. Bestyreren kan da gjennomgå og bekrefte eller avvise den.

Du får:

  • Fullstendig papirløs bestillingsgodkjenning
  • Økt effektivitet
  • Mindre byråkrati


Se videoveiledningen her: