Norge - Norsk

Kjære kunde

Basert på de tilbakemeldingene vi mottar fra våre kunder, forbedrer vi stadig brukeropplevelsen i nettbutikken vår.

For å implementere disse endringene trenger vi å foreta betydelige dataoppdateringer i nettbutikken vår. Den forventes derfor å være utilgjengelig fra 2018-10-26, 2200 - 2018-10-28, 1200. Vi beklager ulempene dette medfører.

Hvis du har kommentarer til de nyeste forbedringene eller andre forslag, ta gjerne kontakt med oss.

Takk for forståelsen.

Ditt Elfa Distrelec-team

Norway - English

Dear customer,

Based on the feedback we receive from our customers we are constantly improving the user experience on our webshop.

In order to implement these changes, we need to make substantial data updates to our webshop. It is therefore expected to be unavailable from 2018-10-26, 2200 - 2018-10-28, 1200. We apologise for the inconvenience.

Should you have any comments on our latest improvements or additional suggestions, do not hesitate to contact us.

Thank you for your understanding.

Your Distrelec team